Mục tiêu đầu năm của vài người đôi khi là

Mục tiêu đầu năm của vài người đôi khi là:
- Học ngoại ngữ, quyết học nói chuyện cho bằng được
- Giảm/tăng cân
- Đi vài nơi nào đó
- Mua được cái gì đó
- Chinh phục được ai đó
- Trị được bệnh gì đó
- Gặp được ai đó
- Kiếm được bao nhiêu đó
- Được sống ở đâu đó
- Thắng được ai đó
- Vượt lên điều gì đó
- Xây dựng được cái gì đó
.....
Uhm!!!! Đặt mục tiêu và chiến thôi.
Mục tiêu năm nay của tui đơn giản hơn nhiều năm trước.
11/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *