Mỗi một ngày bình thường như ngày hôm nay buổi sáng vẫn có 24 người rời khỏi nhà mà không bao giờ cò

"Mỗi một ngày bình thường như ngày hôm nay, buổi sáng vẫn có 24 người rời khỏi nhà mà không bao giờ còn trở lại nữa. Từ năm 2011 đến hết tháng 10 năm 2015 đã có 46.391 người ra đi vĩnh viễn. 10 tháng đầu năm nay, TNGT đã cướp mất người thân của bạn bè, gia đình và xã hội 7.185 người. Trong số 40% những người chết trên đường vì TNGT là trụ cột trong gia đình" những con số thống kê khiến nhiều người chua xót.
14/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *