Máy hơi nước ra đời thì có cải tiến sức lao động Con Trâu hay cái Lưỡi Cày cũng ko thể làm thay đổi

Máy hơi nước ra đời thì có cải tiến sức lao động Con Trâu hay cái Lưỡi Cày cũng ko thể làm thay đổi sự vượt trội của động cơ so với lực cơ bắp. Công nghệ thì lại càng nhanh hơn, sau một đêm có thể sẽ lỗi thời. Có lẽ chưa khi nào như lúc này, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi quá nhanh về công cụ sản xuất - tất yếu làm thay đổi phương thức và quan hệ sản xuất trong quá trình lao động sản xuất của xã hội.
04/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *