Hết sức thất vọng với Honda HRV

Hết sức thất vọng với Honda HRV!
Xe gì mà cái kèn dỏm quá, bấm kêu như xe máy. Nói nôm na, kèn xe thiếu mất độ "ocscho" khi sử dụng tại điều kiện đô thị Việt Nam.
Hôm trước chạy Honda Super Cub, hôm nay chạy Honda HR-V. Cả hai chiếc xe đều lạ lùng, cảm giác cứ như hễ leo lên xe Honda là cái phần người tử tế còn sót lại trỗi dậy....Ocscho như mình thì cứ đi PickUp cho nó lành vậy. Đi mấy xe này, làm người tử tế...không quen...
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *