Ba i đi nh chu a to con đê n thăm Mô t ngôi tân tư to hoa nh tra ng Sư ng sư ng hiên ngang mô t go c

Bái đính chùa to con đến thăm .
Một ngôi tân tự to hoành tráng .
Sừng sững hiên ngang một góc trời .
Kính cẩn nghiêng mình con đảnh lễ .
Chư Phật hiện tiền mãi hiển linh .
Con xin đảnh lễ Chư Thánh Tổ.
Nguyện cầu đất nước mình an lạc .
Nhân sinh thái bình hạnh phúc thay .
08/10/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *