Bài viết 03/2019

Mọi người đặt vé tàu tết lưu ý chuẩn bị các thông tin sau

Mọi người đặt vé tàu tết lưu ý chuẩn bị các thông tin sau: 1. Ngày đi, ngày về. 2. Ga đi, ga đến 3. Loại tàu 4. Họ tên đầy đu + số CMND (trẻ em giảm 25% yc có ngày tháng năm sinh, thẻ sinh viên, người cao tuổi kèm ngày tháng năm sinh. ==================================== Có đầy đủ thông tin trên thì vui lòng inbox để canh... Xem chi tiết

01/03/2019 0 Bình luận