Bài viết 05/2017

Cử tri thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát); xã Thái Hòa, Tân Lập (Tân Uyên):

Quan tâm xây dựng điểm vui chơi giải trí cho khu tái định cư Trong 2 ngày 8 và 9-11, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, huyện có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát); xã Thái Hòa, Tân Lập (Tân Uyên). Sau khi nghe báo cáo tỉnh hình kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2005, cử tri các xã, trị trấn... Xem chi tiết

05/05/2017 0 Bình luận